Farklı platformda yeniden yapılandırma aşamasındadır.